VELKOMEN TIL VOSS CUP 16.–18. JUNI 2017

Deltakarkort

Me har fått ein del spørsmål om bestilling av deltakarkort, så her kjem litt info. 

Bestilling av deltakarkort gjer ein ved påmelding av laget eller ved å logge seg på laget sitt dersom ein allereie er påmeldt. Ein klikkar seg inn på "Bestilling av tenester" og oppgjer antal og type kort ein ynskjer. Så genererer ein faktura i systemet som ein kan skrive ut. Denne inneheld alle nødvendige opplysningar. Bruk KID-nr som er oppgitt i faktura ved betaling.

Deltakarkorta må vera bestilt og betalt seinast 16.mai, men gjerne før. Meir info om prisar og kva dei ulike korta inneheld finn du under arkfana "Praktisk info" og "Deltakarkort".

 

Påmelding Voss Cup 2017

Påmelding er no open

For å melde på ditt lag trykk HER.

Voss Cup 2017

Spelformer og påmelding.

Vi vil nytte høve til å gje litt informasjon om Voss Cup i 2017.

I 2017 vil Voss Cup verte arrangert helga 16.-18. juni.

Vi vil i 2017 gjennomføre fleire små og store endringar.

Den mest omfattande endringa, vert på spelformene. Kretsen har som kjent innført nye spelformer i barnefotballen.

Desse ynskjer vi å fylgje i stor grad. I 2017 vert det då fylgjande spelformer på Voss Cup:

  • 7 år (f. 2010) – 3’ar fotball (påmeldingsavgift kr. 400,-)
  • 8 år (f. 2009) – 5’ar fotball (påmeldingsavgift kr. 700,-)
  • 9 år (f. 2008) – 5’ar fotball (påmeldingsavgift kr. 700,-)
  • 10 år (f. 2007) – 7’ar fotball (påmeldingsavgift kr. 700,-)
  • 11 år (f. 2006) – 7’ar fotball (påmeldingsavgift kr. 700,-)
  • 12 år (f. 2005) – 7’ar fotball (påmeldingsavgift kr. 700,-)

Vi fylgjer då kretsen si innstilling med unntak av 12 års klassen. Vi har dessverre ikkje kapasitet til å innføre 9’ar fotball for desse.

Vidare vil vi gjere mindre endringar på start og slutt på dagane.

I 2017 vert det fylgjande tider:

  • Fre. kl. 17.30 – 21.00
  • Laur. kl. 08.00 – 20.00
  • Søn. kl. 09.00 – 16.00

NB! Alle lag som melder seg på, må ta høgde for å få kampar innanfor denne tidsramma.

Til slutt vil vi endre opning av påmeldinga, slik at det no vil vere mogeleg å melde seg på frå 1. januar. Trykk HER for påmelding: 

Link til påmeldinga vil bli lagt ut på heimesida når alt er klart.

Vi har dei siste åra opplevd så stor pågang at vi ikkje har kunne ta med alle laga.

Vi oppfordrar difor alle til å melde seg på så raskt ein kan.

Og det er viktig å hugse på at påmeldinga IKKJE er gyldig før betaling av påmeldingsavgifta er registrert.

Vi praktiserer «første-mann-til-mølla» prinsippet, der dato for betalinga er den som gjeld.

Vi minner til slutt på at det ikkje er lov å spele på fleire lag under turneringa.

Vi håpar dette er informativt og til hjelp. Vi vil legge ut meir informasjon på heimesida og på Facebook utover vinteren.

Vi i Voss Cup vil med det ynskje alle hjarteleg velkomne til Voss Cup 16.-18. juni 2017!

Voss Cup ynskjer alle ei god jul og eit nytt godt fotball år!