VELKOMEN TIL VOSS CUP 16.–18. JUNI 2017

ÅRETS FAIR PLAY DOMMAR

Årets FairPlay dommerFair play- utvalet avslutta Voss Cup med ein utdeling som var ekstra kjekk, og som på mange måtar samanfatta alt det Fair play handlar om.

I løpet av Voss Cup vert det spela nærmare 1500 kampar. For å få gjennomført turneringa treng ein banar, mål og ikkje minst dommarar! Ingen kamp utan dommar! Difor ynskte me å sette fokus på kor viktig nettopp dommaren er for å få gjennomført kampane, men også for å få god kvalitet på kampane, der både spelarar og tilskodare får ei finoppleving. Siste utdelinga me gjorde var difor «Årets Fair play dommar Voss Cup 2016». Denne gjekk i år til Emilie Hagen-Johansen frå Sandviken, som for sin flotte innsats fekk gåvekort frå Voss Vind, Voss Resort, Myrkdalen, Husdyrparken og Voss Active. Fullt fortent! :)

Mange dyktige dommarar har vert i aksjon i løpet av helga, og me er utruleg takknemleg for at de ynskjer å vere med. Voss Cup hadde ikkje vert det same utan dykk :)

Fair Play dommerFrå v. Arvid Birkeland, Bjarte Bergstrøm, Emilie Hagen-Johansen, Sanna Dregelid og Trond Storheim.

Takk for Voss Cup 2016

Me vil takka alle deltakarar for strålande innsats under Voss Cup 2016.

Voss cup avis 2016 framside

Takk også til alle fotballvener som har vore med å skapa ei fantastisk ramme kring cupen som tilskodar, sponsor og dugnadsarbeidar.

Me ynskjer dykk alle velkomen attende 16. til 18. juni.

God tur heim.

Fair Play

Fair PlayFair Play

Fair play handlar ikkje om gule og raude kort. Det handlar fyrst og fremst om korleis me oppfører oss mot kvarandre, på skulen, på banen og ellers.

Alle har eit ansvar for å stå opp mot haldningar som vert prega av manglande respekt og toleranse.

Fotball og idrett er meir enn berre sjølve konkurransen. Ein skal ta vare på kvarandre og sørgje for at så mange som mogleg får gode opplevingar både i trening og kamp.

Voss Cup ynskjer å auke fokuset på Fair Play under turneringa. Dei siste åra har eit Fair Play utval delt ut Voss Cup sin Fair Play pris til dei laga som viser god Fair Play ånd både på bana og sidelinja. Gjennom helga prøver utvalet å få med seg så mange kampar som mogleg. Men me rekk diverre ikkje å sjå alle laga i aksjon. Håpar likevel at alle laga, gjennom heile turneringa, søkjer å skape gode opplevingar både for seg sjølv og andre J

Fair Play utval Voss Cup 2016

Fairplay utval

 Frå v. Bjarte Bergstrøm, Trond Storheim, Sanna Dregelid og Arvid Birkeland

Les meir …