VELKOMEN TIL VOSS CUP 10.–12. JUNI 2016

Fristar og prisar

fotballspelar jente2Påmeldingsavgifta er kr. 500,- pr. lag. 

Påmeldinga fungerer etter «første-mann-til-mølla» prinsippet og påmeldinga er ikkje endeleg før påmeldingsavgifta er registrert betalt.

Frist for bestilling og betaling av deltakarkort er 30. april.

Deltakarkort bestiller ein i påmeldinga under "Bestill tjenester" etter at laget er registrert.


Ein kan velja mellom A-kort, B-kort eller C-kort

Innhald A-kort B-kort  C-kort
Overnatting på skular el. tilsv.
(Ta med sovepose og underlag)
x    
Seks måltid i matsalen *) x x  
Minnepremie x x x
Aktivitetshefte x x x
Tilgjenge til eiga kinoframsyning og utebassenget x x x
T-skjorte x x x
Lagfoto  x  x
Pris kr 850 ,- kr 640 ,- kr 350 ,-

*) Fredag: kvelds, laurdag: frukost, middag og kveldsmat, sundag: frukost og høve til å lage lunsjpakke

 For påmelding følg link: http://www.profixio.com/reg/vosscup2016

 

 

 

50 dagar igjen

50 logo

No er det berre 50 dagar til me sparkar i gang Voss Cup 2016.
Årets Voss Cup vert arrangert frå 10.- 12. juni.

Status for påmeldingar er no 725 lag.

 

Voss Cup film

Ein dag med Voss Cup

Trykk på biletet for å sjå filmen

Oversiktsbilde 2015